AgiToko Dogs ry

Agility

Koulutus

Kuva © Jukka Pätynen

ATD tarjoaa jäsenilleen agilitykoulutusta viikoittaisissa treeniryhmissä. Kesäkauden ryhmät kootaan maaliskuussa koulutuspaikkahakemusten perusteella, ja talvikauden ryhmät vastaavasti syyskuussa. Koulutuspaikkahakemus ja ryhmien kokoonpano julkaistaan ATD:n Facebook-ryhmässä ja nettisivujen jäsenosiossa

Kouluttajien saatavuudesta ja harrastajien aktiivisuudesta riippuen järjestetään ulkopuolisten kouluttajien ohjaamia valmennusryhmiä, ATD:n omien kouluttajien ryhmiä, sekä kimppatreeniryhmiä, joissa ei ole kouluttajaa. Kaikkiin ryhmiin osallistuminen vaatii ATD:n nimissä ostettua SAGIn agilitylisenssiä (kilpailu- tai harrastelisenssi), koulutusmaksun maksamista, talkooaktiivisuutta sekä ATD:n jäsenmaksun maksamista.

Jäsenet voivat lunastaa kausittain myös vapaaharjoittelukortin. Kortti oikeuttaa varaamaan kentän tai hallin 30 minuutin ajaksi omaan käyttöön silloin, kun kalenterissa ei ole muita varauksia. 

Alkeiskurssit

ATD järjestää epäsäännöllisesti aloittelijoille suunnattuja agilitykursseja. Alkeiskursseista tiedotetaan erikseen nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa silloin, kun ryhmiin voi hakea myös seuran ulkopuolelta. Alkeiskurssille valitut otetaan ATD:n koejäseniksi.   

Alkeisryhmää koottaessa seuran ulkopuolisille hakijoille järjestetään katselmus, jossa pyritään selvittämään koiran ja ohjaajan sopivuutta alkeiskurssille. Tärkeää on, että koira ei suhtaudu aggressiivisesti ihmisiä tai muita koiria kohtaan, ja että koira on ohjaajansa hallinnassa. Ohjaajalta toivomme kiinnostusta säännöllistä harrastamista ja seuran toimintaan osallistumista kohtaan. 

ATD:n jäseneksi voi hakea milloin tahansa myös harrastusta aloittelevan koiran kanssa. Uusia koejäseniä otetaan mukaan sopiviin treeniryhmiin, jos niitä ei saada täyteen ATD:n jäsenistä.