AgiToko Dogs ry

Harrastaminen ATD:llä

Harrastaminen ATD:llä vaatii talkootyötä. Työllä kerätään aktiivisuuspisteitä, joita tarvitaan ryhmissä treenaamiseen ja vapaaharjoittelukortin ostamiseen. Talkootöihin ja siten pisteiden keräämiseen voivat osallistua myös perheenjäsenet ja ystävät, mutta ATD:n jäsenet eivät voi kerätä toisilleen pisteitä. Pistelista löytyy jäsensivujen tiedostoista. Talkoot voivat tuottaa seuralle rahaa toiminnan pyörittämiseen, tai ne voivat olla seuran yhteisten tilojen ja välineiden huoltamista. Aktiivisuuspisteitä saa myös toimikuntien tai hallituksen jäsenenä toimimisesta, seuran edustusjoukkueisiin osallistumisesta ja kurssien kouluttamisesta.

ATD:n vuosi jaetaan kesä- ja talvikauteen. Kesäkausi kestää tavallisesti 20 viikkoa ja talvikausi 30 viikkoa. Väliin jäävät kaksi kunnostusviikkoa: yksi syksyllä ja yksi keväällä. Niiden aikana kunnostetaan talkootyönä halli ja kenttä talvi- tai kesäkuntoon ja tehdään huoltotöitä.

Aina ennen uuden kauden alkua järjestetään haku ryhmiin, esim. agility-, TOKO- ja muut harrasteryhmät vaihtelevalla tarjonnalla. Kaikki ATD:n jäsenet, jotka ovat keränneet riittävän määrän aktiivisuuspisteitä, voivat hakea haluamaansa ryhmään/ryhmiin. Tarvittava pistemäärä ilmoitetaan haun avautuessa.